Kontoplan

När du börjar med Smart-Ekonomi är där redan en standard kontoplan inkluderad. På så sätt behöver du inte bygga en kontoplanen från grunden, utan kan gå igång direkt med att bokföra.

Kontoplanen är väldigt pedagogiskt uppbyggd, och anpassningen av kontoplanen är mycket enkelt. Med en enda klick gör du hela kontoplanen redigerbar och du kan nu redigera dina konton eller titel samt redigera text, layout osv.

Smart-Ekonomi ger dig naturligtvis också möjlighet att skapa flera konton och du kan skapa och använda de konton du har behov av. Du behöver med andra ord inte leta dig fram bland hundratals konton du aldrig kommer att använda – du har enkelt översikt över de konton du är i behov av!

Prova Smart-Ekonomi gratis idag och se hur enkelt det kan vara att bokföra!